בתי חולים בניו יורק אוסרים על חלוקת דוגמיות מזון לתינוקות ליולדות

מתברר כי מספרם של היולדות שקיבלו חבילות שי והפסיקו להניק, היה גדול משמעותית מיולדות שלא קיבלו חבילות כאלה

מספר גדל והולך של בתי חולים בארה"ב אוסר על חברות התרופות לחלק ליולדות חבילות שי הכוללות מזון לתינוקות, וזאת מתוך מגמה לעודד את ההנקה בקרב היולדות, הידועה כטובה יותר ליילודים. בחודש האחרון החליטו כל 11 בתי החולים שבעיר ניו יורק, להפסיק את החלוקה של דוגמיות חינם של מזון לתינוקות. יצרני המזון לתינוקות המגלגלים בשנה כ 3.5 מיליארד דולר, אומרים כי הם תומכים בהנקה, אבל מציעים אלטרנטיבה לאימהות המעדיפות שלא להניק. קשה עדיין לראות בכך מגמה סוחפת, אך התהודה הציבורית לכך היא גדולה, כאשר המצדדים בהנקה מצטטים מחקר שנערך בשנת 1992 ואשר לפיו מתברר כי מספרם של היולדות שקיבלו חבילות שי והפסיקו להניק, היה גדול משמעותית מיולדות שלא קיבלו חבילות כאלה. מחקר שנערך בשנת 1998 אישר ממצאים אלה. מחקרים רבם מצביעים כי הנקה מצמצמת מאד שלשול אצל תינוקות, זיהומים בכלי הנשימה ובאזניים, אסתמה וגם סוכרת. יש כיום גם מחקרים שמראים כי הנקה מצמצמת מאד אכילת יתר והשמנה בקרב ילדים.

התייחסות: במידה שתופעה זו תהפוך למגמה, יצטרכו יצרני המזון לתינוקות להמציא את עצמן מחדש. ניתן לייחס תופעה זו למגמת הבריאות השוטפת עתה את העולם המערבי, הכולל בתחום זה גם את ישראלpowered by: mipotech