שש התכונות החשובות של מנהל/מנהיג על פי HARVARD BUSINESS REVIEW


על המנהל,

    לדעת את הכיוון הראשי אליו הוא מוביל את החברה, כיוון שאם הכיוון אינו ברור דיו, אפשר לאבד את הדרך הראשית ולהיכנס לדרכים צדדיות.
  • לזכור כי רובנו מגבשים דעה במהירות, אך מוותרים עליה למען דעה אחרת באיטיות רבה.
  • לאתר ולטפח את אלה שתמיד יאמרו לך את האמת גם אם היא לא נעימה
  • להבין כי פיקודיך ישפטו אותך לפי המעשים ולא לפי הדיבורים – על כן חשוב ליצור אווירה אתית עבור הצוות שלך, כדי לוודא שהפיקודים שלך יודעים היכן עוברים הקווים האדומים.
  • להקשיב לאינטואיציה שלך. אם אתה מרגישה כי עובדים עליך, כנראה שזה נכון.
  • לסמוך על העובדים, אך לוודא ביצוע - האצלת סמכות אינה מצדיקה נטישה של הבקרה. בסופו של יום המנהל אחראי לתוצאות.


powered by: mipotech