צפויה פריצת דרך בשימוש באתנול המיוצר מתאית של עשבים ושבבי עץ

יצרני הנפט עשויים להוריד מחירים כדי להפוך את האתנול ללא כדאי

וינו קוסלה, מומחה להון סיכון טוען כי בשנה הנוכחית תהיה פריצת דרך בשימוש באתנול העשוי מתאית של עשבים, שבבי עץ ופסולת אורגנית שאין לה כיום שימוש אחר. יודגש כי כיום גידול התירס וקנה הסוכר משמשים כבסיס העיקרי לייצור אתנול. קוסלה סבור כי בתוך זמן לא ארוך ניתן יהיה לראות שימוש הולך וגובר בבוטנול, שהוא דלק מבוסס אלכוהול. יחד עם זאת מאמין קוסלה, כי גורמים אינטרסנטים בתחום הנפט יגבירו את ההתקפות שלהם על הדלק הביולוגי, בעיקר באמצעות יחסי ציבור. אחת הדוגמאות לכך, היא פרסומים שלפיהם  התרומה של האתנול לסביבה, אינה כה דרמטית כפי שמציגים היצרנים, מגדלי התירס וצמחים אחרים המשמשים כחומר גלם לייצור. הוא גם מאמין, שאחת הדרכים של יצרני הנפט להילחם בדלק הביולוגי, תהיה הורדת מחירים. מאחר שלפני העלייה הגדולה במחירי הנפט, האתנול היה בבחינת אופציה לא אטרקטיבית, בשל מחירי ההפקה הגבוהים.

התייחסות: התאוצה בייצור אתנול היא תוצאה די ברורה של עליית מחירי הדלק, ולאו דווקא הדאגה לסביבה. יחד עם זאת ספק אם הורדה של מחירי הנפט תעצור את התהליך, שכן, נוספו כן אינטרסנטים נוספים כמו משקיעים בגידולי תירס, ויצרנים של אתנול. זאת מלבד המדיניות המוצהרת של ממשלות, וארגונים למען הסביבה.powered by: mipotech