לבנים חדשות חלולות עומדות טוב יותר בפני אש מאשר קירות מלט מעורב בסיבים


התאחדות ענף הלבנים (BIA) בדקה לאחרונה שני סוגים של לבנים חלולות שתוכננו כדי לעמוד בתקנים החדשים של בנייה ירוקה, והצליחו גם לעבור את מבחן 'האש', שהישווה בין יכולת העמידות שלהם לבין קירות חיצוניים עשויים מויניל, ומלט מעורב בסיבים. הבדיקה נעשתה על שלושה קירות שנבנו במיוחד מחומרים אלה, ומתברר כי רק הלבנים החלולות הצליחו לעמוד בבדיקה, והאש לא יכלה להם במשך יותר משעה. קירות הויניל נשרפו לחלוטין לאחר 18 דקות, ואילו קירות עשויים ממלט מעורב בסיבים, הנתפש כחומר עמיד בפני אש, נכשל אף הוא בבדיקה. "זה מכבר ידוע כי הלבנה היא עמידה בפני אש" אומר גרג ברושלט, סגן נשיא להנדסה של איגוד BIA, ומוסיף כי זו הפעם הראשונה שהלבנים החלולות החדשות נבדקו והוכיחו את העליונות שלהם כקירות חיצוניים המסוגלים לעמוד בפני שרפות. 


powered by: mipotech