שפת העסקים קולטת מונחים חדשים שכדאי ללמוד אותם

מי יודע מהו המונח A2O?

כדאי להתעדכן מידי פעם בשפה המתחדשת של העסקים. כמו שכולנו מכירים כיום את ה B2B (Business to Businessׂ) כך כדי להתעדכן במונחים החדשים שהופכים למטבעות לשון, המאשרות שאנחנו שייכים לבראנז'ה.

A2O (Apples to Oranges) : השוואה שלא לעניין – בין תפוחים לתפוזים.

BHNC (Big Hat, No Cattle) : שאוב מעולם הקאובויס – הרבה דיבורים ללא מעשים

CLM (Career-Limiting Move) : מהלך או צעד שבולם את הקריירה שלך (לאחר לפגישה חשובה וכד')

CTD (Circling the Drain) : פרוייקט הנמצא בשלב גסיסה

FUD (Fear, Uncertainty, Doubt) : צעד של הפחדה שנועד למנוע מלקוחות לנטוש לטובת המתחרה

מונחים נוספים בגיליון הבא של TRENDS

 powered by: mipotech