האם השמועות על מותה של הטלביזיה מוקדמות מידי? אם בכלל?

ממוצע שעות הצפייה בטלביזיה עדיין גדול משמעותית מהגלישה באינטרנט

הקורא המצוי הנחשף לידיעות כלכליות חדשות לבקרים יכול להתרשם כי הטלביזיה איבדה את כוחה באופן מוחלט לטובת האינטרנט. אך מסתבר שלא כך. הממצאים האחרונים של הלשכה לסטטיסטיקה האמריקנית מראים כי סה"כ שעות הצפייה בטלביזיה מסתכמות ב 64 ימים בשנה, האזנה לרדיו 41 ימים, וקצת יותר משבוע לגלישה באינטרנט. נשמע לא הגיוני – האם יתכן שהאמריקנים מקדישים רק 10% מזמן הצפייה בטלביזיה לגלישה באינטרנט? מסתבר שכן, מה עוד של 27% מהאמריקנים אינם מחוברים לאינטרנט.

התייחסות: אכן אין כמו הסטטיסטיקה היבשה והקרה לעומת תרועות המלחמה האמיתיות והמפוברקות של כל אחד מכלי המדיה.

 powered by: mipotech