גילאי 44-25 הם בזבזנים יותר מאשר הוריהם


הבדלים משמעותיים בהתנהגות החברתית והצרכנית נמצאו בין ה"בייבי בומרס", שנולדו בשנים הראשונות שלאחר מלחמת העולם השניה )והם גילאי 59-45 כיום), לבין "דור ה- X" המייצג את אלה שנולדו בין השנים 1965 ל- 1979 (גילאי 44-25 כיום). חברת המחקר REACH ADVISOR, שבדקה את ההבדלים בין שני קהלי יעד אלה בקרב 3,000 נבדקים, מצאה כי הורים מדור ה-X מקדישים זמן רב יותר למשפחות שלהם ונוטים להתאים את אופי עבודתם כדי שלא יתנגש עם התוכניות של שאר בני המשפחה. ה"בייבי בומרס" לעומת זאת מקדישים יותר זמן לעבודה וגישתם היא חומרנית יותר, ומתבטאת לעתים באיסוף אובססיבי של מוצרים לבית ולמשפחה. עוד נמצא כי 25% מהאמהות בנות דור ה-X מקדישות לפחות 12 שעות ביום לגידול ילדים וטיפול בבית, זאת לעומת 12% בלבד אצל האמהות מדור ה"בייבי בומרס". 48% מהאבות בני דור ה-X מקדישים לפחות 6 שעות ביום למטרות אלה, לעומת 39% של ה"בייבי בומרס". ממצא מעניין הוא כי יותר אמהות מדור ה-X נוטות שלא לחזור לעבודה לאחר הלידה, לעומת האמהות מדור ה"בייבי בומרס" – מה שמסביר את הגידול החד במספר המשפחות המתקיימות מהכנסה של מפרנס אחד. אלה השייכים לדור ה-X הם בזבזנים יותר ולכן הם נמצאים רוב הזמן במינוס, זאת לעומת מצבם של ה"בייבי בומרס" שכאשר היו באותו גיל חיו לפי האמצעים שעמדו לרשותם. כמו כן מסתבר כי בני דור ה- X נאמנים יותר למקומות העבודה שלהם מאשר ה"בייבי בומרס".

התייחסות: ההבדלים מצביעים על כך כי דור ה-X בטוח יותר ביום המחר. ה"בייבי בומרס" גודלו על ידי הורים שעברו את המשבר הגדול של שנות השלושים ואת סולם העדיפויות שהיה במלחמת העולם השניה. לעומתם דור ה- X שגדל בכלכלה פורחת עם פרצי מיתון קצרים בלבד, והוא כבר הדור השני לאלה שלא ידעו מצוקה. למערכת TRENDS לא ידוע על מחקר דומה שנעשה בישראל, אך במידה שנעשה יש להניח כי נמצאו הבדלים לא מעטים כמעט בכל תחומי הבדיקה, ולו בגלל העובדה שהאוכלוסייה בישראל מורכבת מ"בייבי בומרס" אשר יותר ממחציתם גדלו מחוץ לישראל.

 powered by: mipotech