תחזיות קשות לירידה בהיקפי הפרסום בארה"ב במיוחד בטלביזיה

ערוצי הכבלים מורידים מחירים כדי לאפשר לעסקים קטנים לפרסם

נמשכת מגמת הירידה בהיקפי הפרסום הכספיים בעיתונות מודפסת, טלביזיה ורדיו בארה"ב כאשר התחזית על פי חברת מריל לינץ' וקבוצות פרסום וחברות לרכישת מרדיה, היא ירידה נוספת בשנת 2007. חשוב להדגיש כי הירידה היא בקצב הגידול, כאשר אחת מהחברות לרכישת מדיה GroupM צופה כי בשנת 2007 יגיע קצב הגידול ל 2.4% לעומת 2.7% השנה. חברת Zenith צופה כי הפרסום בטלביזיה יעלה בשנת 2007 ב 0.5% בלבד זאת בהשוואה לגידול של 5.4% השנה, זאת כאשר הטלביזיה המסחרית (NETWORK) תציג ירידה ממשית של 1.5%. יחד עם זאת צופה מריל לינץ' כי ההיקף הכספי של פרסום המקוון ושילוט חוצות יעלו באופן משמעותי. כמו כן צופה מריל לינץ' כי ענף המכוניות הוא שיוביל בהשקעה כספית בפרסום. הדיווח שפורסם בוול סטריט ז'ורנאל, קובע עוד כי הירידה בקצב הגידול של ההיקפים הכספיים נובעת במידה רבה מכך שערוצי המדיה המסורתיים פונים למפרסמים קטנים כדי לקחת נתח שוק מתחנות רדיו ועיתונות מקומית. התחרות היא בין השאר על המחיר, המאפשר לעסקים קטנים לקבל חשיפה גדולה יותר, במחירים מתחרים לעיתונות והרדיו המקומיים.

התייחסות: מגמות השחיקה במדיה המסורתית הופכות לעובדה קיימת ורק מתחדדות. יחד עם זאת היקף הפרסום בטלביזיה ובעיתונות הוא גדול פי כמה מאשר באינטרנט. לערוצי הטלביזיה ולעיתונות המודפסת יש עדיין מרווח נשימה כדי לפתח אסטרטגיות חדשות ונועזות שישמרו על חלקם בעוגה.powered by: mipotech