מדענים פיתחו שיטה לאמן דבורים כדי לזהות חומרי נפץ

מתברר כי חוש הריח הייחודי של הדבורה ניתן למניפולציה

מדענים באוניברסיטה של לוס אלאמוס פיתחו שיטה לאימון של דבורים מהסוג המצוי לזהות חומרי נפץ. הפיתוח מתבסס על ידע מעמיק של הביולגויה של הדבורה, והטכנולוגיה החדשה תוכל לשמש כמכשיר משמעותו במלחמה כנגד הטרור, וכן כנגד מטעני צד וגחון המוטמנים מידי יום בעיראק, וכמובן גם בסביבתנו המיידית. מתברר כי חוש הריח הייחודי של הדבורה ניתן למניפולציה המשנה את ייעודו הטבעי, וגורמת לדבורים להפעיל רפלקס הגורם להן להוציא את הלשון החוצה. טכניקת האימון מבוססת על חוק פאבלוב, שגילה כי ניתן לאלף כלבים בשיטת השוט והגזר. הדבורים המאומנות מוציאות עתה את הלשון באופן רפלקיסיבי כאשר הן מריחות אדם של TNT , C4 ו TATP שהם חומרי הנפץ הנפוצים ביותר.

התייחסות: יש כמובן כמה שאלות מעשיות – מה קורה כאשר דבורים היוצאים למשימה בדרך הטשטוש, מתבייתים על חומרי הנפץ של שולחיהם. או האם אפשר לתכנת אותם שיתנפלו ויעקצו את אלה המטמינים חומרי נפץ...powered by: mipotech