צריכת החלב עולה בארה


השינויים הסוציו דמוגרפים בארה"ב גורמים לצרכנים רבים, שהם רווקים או מנהלים בית אב חד הורי, לעבור לאריזות מזון קטנות ונוחות יותר. תופעה זו גורמת לעליה בצריכה של אריזות למוצרי החלב בקצב שנתי של 4.1%. חברת המחקר Freedonia צופה כי יצרנים של אריזות ומוצרי חלב, ייענו לביקוש הגדל והולך וישקיעו מאמצים לפיתוח וייצור של אריזות קטנות. אחת הסיבות לגידול בצריכה היא כי כאשר אריזה קטנה נפתחת לשימוש, היא אינה חוזרת למקרר, אלא מושלכת לפח בין אם נצרכה במלואה או רק באופן חלקי. היקף המכירות החזוי בארה"ב של אריזות למוצרי חלב יגיע בשנת ל 4.3 מיליארד דולר. קבוצת המחקר צופה גם כי קצב הגידול של אריזות לגבינה יגיע ל 3.4% בשנה, כאשר מוצרי חלב חדשים המיועדים לילדים והמציעים תועלות בריאותיות יגדלו בקצב של 7.5% בשנה.powered by: mipotech