נדחה ביצוע התכנית לבדיקת הרייטינג של פרסומות בטלביזיה

הקשיים בהשקת בדיקת הרייטינג החדשה מייצגים את החרדות של חברות הטלביזיה החוששות כי תוצאות הרייטינג של הפרסומות יהיו נמוכות בהרבה מהרייטינג של התכניות

חברת AC NIELSEN דחתה את ביצוע תכניותיה להשיק את בדיקת הרייטינג של פרסומות הטלביזיה, שהענף כה ציפה לה. החברה תולה את הדחייה הלא מתוכננת בצורך לקיים דיונים נוספים עם רשתות הטלביזיה המובילות על שיטת המדידה של הרייטינג, שביקשו להוציא מכלל הבדיקה את אלה שיצפו בתכניות מוקלטות במתקני DVR (TIVO) יומיים ויותר לאחר השידור המקורי. הדחייה הנוכחית מתבצעת כשבועיים לאחר הדחייה הראשונה שהתבצעה עקב הסתייגויות של ערוצי טלביזיה בכבלים, שכמה מהם החליטו שלא לא לקחת חלק בבדיקות רייטינג אלה. הקשיים בהשקת בדיקת הרייטינג החדשה מייצגים את החרדות של חברות הטלביזיה החוששות כי תוצאות הרייטינג של הפרסומות יהיו נמוכות בהרבה מהרייטינג של התכניות, ובכך ייגרם נזק נוסף, שכן מחירי הפרסומות ירדו בהתאם. ההחלטה של נילסן, לבצע את בדיקת רייטינג זו, היא תוצאה של לחץ המפרסמים המאמינים כי מתקני ה DVR המאפשרים דילוג על פרסומות, מפחיתים באופן משמעותי את יעילות הפרסומות. בדיקת הרייטינג החדשה תמדוד את ממוצע הצפייה לדקות פרסומת בתכניות מסויימות.

התייחסות: אכן לרשתות הטלביזיה יש ממה לחשוש, שכן הדימוי של הטלביזיה כמדיה בצרות מניעים מפרסמים רבים להעביר נתחי תקציב משמעותיים לאינטרנט. זאת למרות שהפרסום בטלביזיה הוא עדיין המשמעותי ביותר בהיקפו. התחזית, כי עד שנת 2010 יהיו מתקני DVR אצל כשליש מבתי האב בארה"ב גורמת לדאגה רבה בקרב רשתות הטלביזיה, הפרסומאים וגם המפרסמים.

 powered by: mipotech