תאגידים שוכרים יוצאי CIA וכוחות הביטחון הישראלי להגנה בפני פעולות טרור


תאגידים גדולים שוכרים לאחרונה אנשי מקצוע בתחום הלוחמה בטרור כחלק מחגורת הביטחון שלהם. הידיעה על מזימת אל קאעידה לתקוף את בנין סיטי גרופ בניו יורק גרמה לגידול רב באמצעים המושקעים על ידי תאגידים כדי להגן על עצמם. ההערכה היא, כי כיום מושקעים למעלה מ- 50 מיליארד דולר בשירותי מודיעין פרטיים ובאמצעי הגנה שונים על ידי התאגידים הגדולים. אמצעים אלה כוללים מתקנים פיסיים, הגנה אינטרנטית, סינון עובדים חדשים והכשרה של עובדים ומנהלים להתמודד במצבי טרור קשים. רוב החברות העוסקות בתחום זה מאויישות על ידי יוצאי ה- CIA , FBI, יוצאי כוחות הביטחון של ישראל והמודיעין הרוסי.

ניתן להיות מנוי בחברת STRATFOR ולקבל דו"ח יומי הכולל התראות טרור בכל מקום בעולם

 

אחת התעשיות הפורחות בתחום זה היא ניתוח וטיוב מידע על ידי אנליסטים. חברת JANES  מציעה דו"חות תקופתיים ומיוחדים המציגים, תמורת כמה מאות דולרים, איומי טרור באזורים שונים בעולם. גם חברת STRATFOR מוציאה ידיעון יומי ודו"חות מיוחדים באמצעות האינטרנט, אשר מיועדים למנויים המשלמים כמה מאות דולרים לחודש. חברות אלה גם מציעות שירות של תדריך יומי אישי למנכ"לים ולעובדים הנמצאים בנסיעות תמורת 10,000$ עד 50,000$ . דו"חות מעמיקים יותר, הכוללים גם מאגר נתונים מעודכן של גורמים המהווים איום על פעילות של חברות באזורים שונים בעולם, יכולים להימכר גם ב- 100,000$  ויותר.

התייחסות: הוצאות ביטחון שוטף בשוק האזרחי הופכות לנטל של ממש ומגולגלות בסופו של דבר לצרכן. בזירה הישראלית, אנו מכירים את אנשי הביטחון בפתח המסעדות, הבנקים ומקומות ציבוריים אחרים ואת העלויות הכבדות המועמסות בשל כך על העסקים. הבעיה העיקרית היא  כי די בפיגוע אסטרטגי "מוצלח" אחד כדי להגדיל הוצאות אלה ולהרחיבן לתחומים שעד היום נחשבו לבטוחים יחסית.powered by: mipotech