חברת NEC פיתחה סורק המסוגל לקרוא בו זמנית מספר רב של תוויות RFID


מערכת חדשה לסריקה ולקריאה בו זמנית של מספר רב של תוויות RFID המפחיתה באופן משמעותי את אחוז השגיאה, לעומת המערכות הקיימות הוצגה על ידי חברת NEC. דוברי החברה אמרו כי המערכת החדשה קוראת תוויות הפועלות בתדר UHF בדייקנות גבוהה. הסורק החדש של חברת NEC "יורה" את גלי רדיו אל רפלקטורים המטים אותם אל התוויות באופן לא ישיר, ובכך יוצרות מעין ממטרה של גלי רדיו הפוגעת במספר רב של תוויות. בשיטה המקובלת כיום, הסורק "יורה" את גלי הרדיו ישירות אל התוויות, ומגביל בכך את היכולת לקרוא מספר רב של תוויות.  כיום משמשות תוויות ה RFID למשלוחים של מטענים ומוצרים ברמה הלוגיסטית, עם יתרונות יחסיים גבוהים בזיהוי מהיר של תכולת המטענים, יעדם, ונתונים נוספים כמו משקל והנחיות מיוחדות למטענים רגישים.powered by: mipotech