המחלבות הגדולות בארה"ב מחפשות רפתות שאינן משתמשות בהורמון גידול


המחלבות הגדולות בארה"ב מחפשות בקדחתנות רפתות אשר בעליהן אינם משתמשים בהורמון השנוי במחלוקת rBST . הגרסה הסינתטית של הורמון הגדילה המיוצרת על ידי חברת Monsanto מוזרק על ידי בעלי רפתות לפרות כדי להגביר את תנובת החלב. בעוד שבארה"ב נעשה עדיין שימוש נרחב בהורמון, הרי שביפאן, קנדה, אוסטרליה, ניוזלנד ורוב הארצות באיחוד האירופאי מצטמצמת עד מאד הפצת ה rBST. הסיבה העיקרית לכך היא דרישה הולכת וגוברת של הצרכנים למזון אורגני. על פי דיווחים, גדל והולך הביקוש למוצרים אורגניים בשוק האמריקני, עם דרישה מפורשת למוצרי חלב שאינם כוללים את ההורמון הבעייתי. powered by: mipotech