פותחה תיבה שניתן להשתמש בה כמאה פעמים, לעומת פעמיים בתיבות הקיימות


חברת Fuji Xerox היפאנית יחד עם חברת Starway פיתחו תיבה לאריזה הניתנת למחזור שניתן להשתמש בה כמאה פעמים, זאת בהשוואה לתיבות קונבציונאליות הניתנות למחזור, שניתן להשתמש בהם רק פעמיים. התיבות החדשות הם בבחינת מהפיכה שכן הן יפחיתו באופן משמעותי את השימוש בקרטון ובחומרים אחרים. כמו כן נמסר כי התיבות החדשות יפחיתו את הדליפה של דו תחמוצת הפחמן וחנקן המזיקים לסביבה. שתי היצרניות הגישו בקשה לפטנט הכולל הטמעה של תוויות RFID שיאפשרו לזהות אותן, וגם לתעד את מספר הפעמים שנעשה בהן שימוש.

 powered by: mipotech