חדירה משמעותית של RFID במערכות הבריאות


בדיקות שנערכו לאחרונה מצביעות על כי טכנולוגיית ה RFID בתחום מערכות הבריאות תגדל בארה"ב בשנתיים הבאות ב 29%. הסיבה העיקרית לכך, היא הדרישות החדשות של ה FDA לפיקוח ומעקב בשרשרת האספקה של תרופות מרשם. עקב כך כמעט כל מערכות הבריאות השיקו פיילוט בשיטות שונות למעקב ותיעוד מדוייק של התרופות. אחד החברות המרכזיות בתחום זה, קבוצת  Magnet המשרתת למעלה מ 12,000 גורמים בתחום, כולל בתי חולים, קליניקות ומתקני רפואה אלטרנטיביים מבצעת עתה פיילוט משלה בשימוש של תוויות RFID המודבקות על אריזות התרופות, והמתועדות באמצעות מערכת קריאה ובקרה. במסגרת זו נחתם לאחרונה הסכם עם חברת ZEBRA המייצרת מדפסות תרמיות ל RFID. חלק מבתי החולים ישתמשו במדפסות אלה כדי לארוז מחדש ובאופן עצמאי את תרופות המרשם, ואת הוראות הרופא על אופן השימוש בהן. כיום,  חלק גדול מהרוקחים  בבתי המרקחת בבתי חולים (ובישראל, גם קופות החולים) רושמים ידנית את הוראות השימוש על גבי האריזות.

 powered by: mipotech