בקצרה


תחום משחקי הוידיאו בטלפונים סלולאריים עומד לגדול בקצב גבוה, קובעת חברת הסקרים STRATEGY ANALYTICS . בשנת 2009 , כך צופה החברה, יגיע מספר הורדות המשחקים ל 220 מיליון, כאשר השנה יגיע מספרם ל 32 מיליון.

 powered by: mipotech