תחזיות קשות לעיתונות המודפסת

הסיבה העיקרית שמידע חדשותי הוא כה פופולארי באינטרנט, הוא עמידה בתנאי הסף החדשים – העברה ישירה לצרכן בזמן אמיתי בדרך הנגישה ביותר.

התחזיות הקשות לעיתונות המודפסת אינן בחזקת אמירות של נביאי זעם. הן מבוססות היטב. על-פי התאחדות העיתונים של אמריקה ירד מספר המועסקים בעיתונים בין השנים 1990-2004 ב 18%.

העיתונים בשווייץ ובהולנד הפסידו במונחים כמותיים יותר ממחצית מודעות הלוח שלהם לטובת האינטרנט. מודעות דרושים ולוח תופסות נתח גדל והולך באתרי אינטרנט קלים לניווט וידידותיים למשתמש, כאשר אפילו רופרט מרדוק, איל המדיה האוסטרלי שהגדיר את מודעות הלוח כ"נהר של זהב", מודה כיום, כי לפעמים גם הנהרות הגועשים ביותר מתייבשים.

המהלך הבולט  כיום  של העיתונים הגדולים בעולם וגם בארץ הוא שילוב של עיתון מודפס עם עיתון וירטואלי, אך מרבית העיתונים עדיין אינם יודעים כיצד להפיק את מלוא התועלת משילוב זה.

קהל הקוראים, המחולק כמובן על-פי שטחי התעניינות שונים, פונק בשנים האחרונות בנגישות קלה למידע ועקב כך עולה רמת הביקושים שלו בהתמדה. מנהלים ואנשי עסקים מתקשים להקצות מזמנם כדי לחפש מידע מטויב – ידיעות, דעות ופרשנויות, כשהם מבקשים לקבל תכנים אלה כשהם מוגשים באופן תמציתי, בשפה ידידותית ולאחר שעברו סינון וניפוי. הכלי המתאים ביותר להעברת מידע כזה הוא האינטרנט - שכן חלק גדול מהידיעות המתפרסמות בעיתון המודפס הוא מיושן ובלתי רלבנטי, כאשר חלק גדול של הקוראים כבר ראה אותו באינטרנט. זוהי הסיבה העיקרית שמידע חדשותי הוא כה פופולארי באינטרנט, שכן הוא עומד בתנאי הסף החדשים – העברה ישירה לצרכן בזמן אמיתי בדרך הנגישה ביותר.

יחד עם זאת, הקוראים של העיתונות המודפסת מחפשים כיום תכנים עם ערך מוסף, את אותו מידע ותובנות העושים את ההבדל בין כתבה טובה למכבסת מלים, והם אינם מוכנים להסתפק עוד רק בכישורי הכתיבה הטובה של העיתונאים. הסיבה העיקרית לנטישה ההדרגתית של העיתונות המודפסת היא הקלות "הבלתי נסבלת" בה יכולים צרכנים להגיע למידע המבוקש על ידם באינטרנט, בעוד שעיתונים רבים ממשיכים להגיש לקוראים כתבות ומאמרים הכתובים  אמנם היטב, אך המידע שבהם הוא דל.  מערכות העיתונים יצטרכו להרחיב את מחלקות התחקירנות שלהם, ואף להכשיר את התחקירנים לבצע מחקרים איכותיים שיעמידו לרשות העיתונאים את המידע הנדרש להכנה של כתבות פרימיום.powered by: mipotech