ה RFID יאפשר לחולה לדעת כמה כדורים נשארו במיכל


צפויה חדירה של אריזות חכמות לתרופות המבוססות על ה RFID . כך למשל יוכלו חולים לקרוא על גבי האריזה כמה כדורים צרכו, באיזה יום, ובאיזו שעה. חברת Aardex פיתחה גרסה נוספת המבוססת גם היא על RFID להצגת הרישומים על גבי האריזה. בתוך האריזה מצוי משקל זעיר המחובר ל RFID שבו הוכנסו קודם לכן נתונים על משקל כל אחד מהכדורים כך שבכל זמן נתון ניתן לראות על גבי האריזה כמה כדורים נלקחו וכמה נשארו. אריזות אלה פותחו לאחר שהתברר כי 50% מהחולים אינם מקפידים על ההוראות ולוקחים את התרופות במינון הלא נכון ובזמנים לא נכונים. מחקרים שנעשו מראים כי 65% של החולים במחלות ראומטיות  אינם נוטלים את התרופות על פי ההוראות.powered by: mipotech