קבלנים צוברים מלאי של חומרי בנייה לצרכי השקעה


מסתבר שאחת ההשקעות הטובות ביותר בתקופה זו, היא בחומרי בניין, ובעיקר אלה שיש בהם מרכיב של נחושת. התאוצה הגדולה בבנייה בכל רחבי העולם, כולל סין והודו, משפיעה על המחירים, ויזמים רבים רוכשים חומרי בנייה, כדי לאחסן אותם ולמכור אותם בעתיד ברווח נאה. יזמים אלה, רואים לראשונה בחומרי הבנייה, לא רק את המרכיב ההכרחי לבצע פרוייקטים, אלא כמרכז רווח נוסף, ספקולטיבי משהו. מחירי הנחושת עלו ב 12 החודשים האחרונים (מאפריל 2005) ב 52%, זאת על פי דיווח של האיגוד הארצי של הקבלנים בארה"ב. גם מחיר הפלסטיק לבניה כמו PVC עלה בתקופה זו ב 18%, כאשר מלט, בטון, זפת ולבנים עלו בין 11%-13%. מסתבר כי בנייה של בית צמוד קרקע בשטח של כ 200 מטר רבוע צורכת בממוצע כ 200 קילוגרם של נחושת. 


powered by: mipotech