פותח חומר בנייה מבוסס על קש העשוי לחולל מהפיכה בארצות העולם השלישי


"להמצאת ה Strawjet יש את הפוטנציאל לעשות מהפיכה בתחום הבנייה בארצות מתפתחות" אמר סטיב ווזניאק, הממציא השותף של המחשב הביתי, ואחד השופטים בתחרות ה "Modern Marvels" . דייוויד וורד שפיתח את STRAWJET המקבל בימים אלה תהודה רבה, זכה בפרס הראשון בתחרות בה השתתפו למעלה מ 4,000 ממציאים, המאורגנת על ידי "היכל התהילה של הממציאים" וערוץ ההיסטוריה. ה STRAWJET, הוא חומר בנייה חדשישן מבוסס על קש ובכך הוא מייצג מאגר בלתי נדלה של חומר גלם. הקש מוזן למכונה המייצרת ממנו 'כבל קש' המצופה בפלסטיק. מכונה נוספת ה STRAWCORE BINDER מחברת ארבעה 'כבלי קש' לקורה מרובעת, שניתן גם אותה לחבר עם קורות אחרות על פי הדרישות לחוזק המבנה. ניתן להקים בניינים בגובה של עד עשר קומות והשימוש בו עשוי לשפר את איכות החיים של תושבים בארצות העולם השלישי, שכן העלויות של חומר הגלם הן נמוכות במיוחד. למותר לציין, כי זהו חומר בנייה "ירוק" התואם את המגמות ההולכות ומתחזקות בתחום זה. דייוויד וורד, הגה את הרעיון כאשר נהג בקומביין בחווה המשפחתית, אך כדי לפתח את הרעיון למוצר בר שימוש נדרשו עשר שנות מחקר וניסוי. מחלקת הניסויים של אוניברסיטת אורגון בדקה את  ה STRAWJET ומצאה כי הוא מתאים להקמת מבנים שתוחלת החיים שלהם תהיה ארוכה. מומחים מעריכים כי השוק הגדול ביותר ל STRAWJET הוא באסיה, ובמיוחד בסין ובהודו, שם קיים צורך לתת פתרונות דיור למיליונים רבים של תושבים.powered by: mipotech