בקצרה


  • בחודש פברואר השנה נגנב מחשב נייד של חברת Hotels.com המבצעת הזמנות עבור בתי מלון. במחשב היו מאוחסנים נתונים של כרטיסי אשראי של 243,000 צרכנים. המחשב נגנב מתא המטען של עובד בחברת Ernst & Young LLP. מייד לאחר שהתגלתה הגניבה הודיעה חברת Ernst & Young LLP לכל אחד מבעלי הכרטיסים על אשר אירע והמליצה בפניהם לבטל את הכרטיסים. היתה זו הפעם השלישית שהתבצעה גניבה של מידע מחברת Ernst & Young LLP


powered by: mipotech