מיכל חדש להעברת נוזלים ביולוגיים בטמפרטורה נמוכה הנשמרת 96 שעות


הוצג מיכל שבאמצעותו ניתן להעביר נוזלים ביולוגיים בטמפרטורה נמוכה הנשמרת בו עד 96 שעות. המיכל ThermoSafe של חברת SCA Packaging הוא בצורת משושה ומתוכנן כדי לשמור על טמפרטורה של 2 עד מינוס 8 מעלות צלזיוס כארבעה ימים גם כשהוא מצוי בסביבה בה הטמפרטורות הן קיצוניות.

המיכל ניתן לשימוש חוזר וניתן להחזיק בו נוזלים בנפח של 35 עד 100 ליטרים.  חברת SCA Packaging האמריקנית מתמחה באריזות שבאמצעותן ניתן להגן על מוצרים רגישים, בחלק של האריזות, כמו גם המיכל, משתמשת החברה בספוג מחומרים פלסטיים, וכן בחומרים פלסטיים thermoformed, בקרטון גלי ובעץ.

 



powered by: mipotech