הושק בבריטניה אתר אינטרנט לפיקוח על אריזות תעשייתיות שנזרקו לאשפה


הפיקוח בבריטניה על איסוף אריזות תעשייתיות שנזרקו לאשפה לובש מימדים חדשים, לאחר שהושק אתר אינטרנט המיועד לזהות הונאות בתחום זה. חברות יכולות עכשיו להעביר באמצעות האתר מידע על האריזות שלהן לסוכנות הסביבה הבריטית הפועלת עתה לזיהוי אלה שאינם שומרים על תקנות הרגולציה. יותר ממחצית החברות בבריטניה כבר משתמשות באתר כדי להעביר את המידע, למרות שהמערכת נמצאת עדיין בהרצה. פיל קונראן, מהחברה שבנתה את האתר אומר כי "ניתן יהיה באמצעותו לעקוב באופן מקצועי אחר אותן חברות המחוייבות על פי חוק לטפל באריזות שלהם על פי התקנות". האתר הוקם לאחר שבשנת 2004 נערכה חקירה על ידי הממשל הבריטי שזיהה כי חלק מהחברות הממחזרות פלסטיק ויצואנים המחוייבים לתקנות הונו את המערכת.powered by: mipotech