מיליארדי דולרים המושקעים בפרסום בטלביזיה אינם מגיעים לצופים

מחקר של חברת JupiterResearch מצא כי 53% מהמחזיקים במכשירי DVR (תואמי TIVO) משתמשים במודול האופייני למתקן ומדלגים באופן קבוע על פרסומות

מחקר של חברת JupiterResearch מצא כי 53% מהמחזיקים במכשירי DVR (תואמי TIVO) משתמשים במודול האופייני למתקן ומדלגים באופן קבוע על פרסומות. המסקנה המתבקשת מנתון זה היא כי הרייטינג המייצג את היקף החשיפה של תכניות בטלביזיה מציג תמונה לא מציאותית, שכן לפחות 4.25 מיליארד דולר מתוך 74 מיליארד דולר המושקעים בפרסום בטלביזיה בארה"ב, אינם מגיעים ליעדם. התחזית היא כי עד שנת 2010 יהיו מכשירי DVR בכשליש מבתי האב בארה"ב, והמשמעות היא כי כ 18% מהכספים המושקעים בפרסום בטלביזיה לא יגיעו לקהלי היעד.

התייחסות: השחיקה בהכנסות מפרסום תשפיע על ההשקעות ביצירת התכנים הטלביזיוניים. החיבור בין האינטרנט לטלביזיה ופרסום מתוך בסיסי נתונים בגישה של 'אחד על אחד' עשויים לאזן את המהפיכה המתחוללת בענף.

 powered by: mipotech