רשת וולמארט מפתחת תחום של חנויות 'קהילתיות' לקבוצות אתניות שונות

החנויות ייפנו לקהלי יעד של 'אפרו-אמריקניים', יוצאי אסיה, היספאנים וכן איזורים שיפולחו על פי רמות ההכנסה של הצרכנים

רשת וולמארט החליטה לאמץ קונספט של חנויות 'קהילתיות' המיועדות לענות על ביקושים של אוכלוסיות אתניות וסוציו-דמוגרפיות שונות בתחום המזון. המטרה היא לקלוע טוב יותר לטעמים המועדפים על ידי אוכלוסיות אלה, ולכוח הקניה שלהן. החנויות ייפנו לקהלי יעד של 'אפרו-אמריקניים', יוצאי אסיה, היספאנים וכן איזורים שיפולחו על פי רמות ההכנסה של הצרכנים המתגוררים בהם – מקהלי יעד שכוח הקניה שלהם הוא כמעט בלתי מוגבל, ועד לאוכלוסיות במצוקה. אחת הדוגמאות לגישה זו היא חנות וולמארט בעיר  Evergreen Park של מדינת אילינוי אשר 90% מתושביה הם 'אפרו-אמריקניים', שהתאימה את תמהיל מוצריה, כולל קוסמטיקה, להעדפות של אוכלוסייה זו.

התייחסות: לאחרונה מסתמנת מגמה של מספר רשתות מזון בעולם המערבי המתאימות את תמהיל המוצרים שלהם לאופי של אוכלוסיות מקומיות. זוהי גישה מתגמלת היטב, המחייבת היערכות של הרשת ברמה הלוגיסטית, אך גורמת לכך שיותר צרכנים מאיזור מסויים, יפתחו נאמנות לחנות העונה על צרכיהם.powered by: mipotech