הושקה סדרת דגי סלמון עם תכולה נמוכה של כספית. המחירים גבוהים ב 20%


הידיעות על תכולה גבוהה של כספית בדגים גרמה לירידה משמעותית בצריכה של דגי טונה ודג החרב בעיקר בקליפורניה. רשתות מזון במדינה הגדולה ביותר בארה"ב נדרשו להציב שילוט במקררים שברשתות המזון המזהירים את הציבור מפני האפשרות של הצטברות כספית בדגים. בגישה שאינה שונה בהרבה מהאזהרות המוצגות על גבי אריזות של סיגריות. כתוצאה מכך נוצר ביקוש גבוה לפיתוח טכניקות לבדיקות מהירות של תכולת הכספית בדגים. אחת השיטות שפותחו על ידי MICRO ANALYTICAL SYSTEMS מאפשרת באמצעות מזרק מיוחד לאסוף חלקיקים של הדג ולהציג את תכולת הכספית המצויה בו בתוך פחות מדקה. במקביל השיקה חברת HOLIDAY את סדרת הדגים הראשונה עם תכולה נמוכה ומובטחת של כספית. כחלק מקו זה מגדלת החברה דגי סלמון בחווה במחירים הגבוהים בכ 20% מדגי סלמון שמקורם בים.powered by: mipotech