ממשלת קנדה משקיעה בשיפור איכות החלב כדי שישמש כמכשיר דיאגנוסטי


ממשלת קנדה משקיעה עתה במחקר ופיתוח שמטרתו לשפר את איכות החלב, כדי שיוכל לשמש כמכשיר דיאגנוסטי להגנה של דגים בפני מחלות, כדי ליצור סוגים חדשים של מזון וכדי לפתח מוצרים חדשים לטיפוח העור. המחקרים ייערכו באי  Prince Edward והם יתמקדו בחמישה תחומים במסגרת מענק של 11.4 מיליון דולר. המחקרים ייערכו בשיתוף כספי עם גורמים מסחריים חיצוניים וההיקף הכולל של ההשקעה בהם יגיע ל 22.4 מיליון דולר.

 powered by: mipotech