:T-Commerce ערוצי הקניות בטלוויזיה יכפילו את המכירות באירופה בתוך 4 שנים


צפויה עלייה משמעותית בהיקף המכירות של מוצרי צריכה ושירותים בערוצי הקניות בטלוויזיה באירופה. תחום זה, שקיבל את השם T-Commerce, מגלגל כיום במדינות אירופה מכירות בהיקף של כ- 5.5 מיליארד דולר, ועל פי התחזית יגיע בשנת 2008 לסכום של 11 מיליארד דולר. הערוצים המובילים הם QVC  ו- HSN, שהם ערוצי הקניות הגדולים גם בארה"ב.

 

35% מהיקף המכירות של ערוץ QVC בבריטניה מגיעים מרכישה אינטראקטיבית באמצעות השלט

 

את התנופה הגדולה החזויה לתחום זה מייחסים בעיקר לחדירה המשמעותית של הקנייה האינטראקטיבית, המאפשרת לצרכן לבצע פעולות באמצעות השלט בגישת "התגובה הישירה" (Direct Response). בריטניה מובילה בתחום ה-T-Commerce, ואחריה נמצאות בראש הרשימה גרמניה וצרפת. כך למשל, 35% מהיקף המכירות של ערוץ QVC בבריטניה מגיעים מרכישה אינטראקטיבית באמצעות השלט. תחזית המכירות האופטימית נשענת גם על ההערכה כי עד שנת 2008 יהיו 40% ממכשירי הטלוויזיה באירופה דיגיטליים, בהשוואה ל- 18% כיום. מכשיר טלוויזיה דיגיטלי הוא תנאי הכרחי לרכישה אינטראקטיבית באמצעות השלט. תופעה שיווקית זו הביאה לכך כי כיום פועלים בבריטניה ואף בגרמניה 40 ערוצי קניות, זאת בהשוואה לשני ערוצים בלבד בשנת 1996.

התייחסות: לרבים הקנייה האינטראקטיבית היא פתרון נוח יותר מאשר קנייה באמצעות האינטרנט. כל שעל הצרכן לעשות הוא לצפות במוצרים המוצגים בפניו ולהגיב לאלה אשר ירצה לרכשם. הרכישה באמצעות השלט, לעומת הרכישה באמצעות הטלפון, היא נוחה וידידותית יותר ומייצרת על כן מספר גדול יותר של מכירות. בישראל קיים ערוץ קניות אחד אשר עבר גלגולים רבים ולאחרונה מתפרסמים דיווחים כי הוא רווחי, למרות שאינו אינטראקטיבי. במקביל מתוכננת עלייה של ערוץ נוסף - TV Mall, שיפעל בשיטה האינטראקטיבית . כאשר תחדור שיטת הקנייה האינטראקטיבית יש להניח שהיקף הרכישות יגבר באופן משמעותי וכן גם מספרם של ערוצי הקניות בישראל.powered by: mipotech