רובוטים מבצעים תהליך אריזה של 80 בקבוקי בירה ב 10 שניות


חברה גרמנית לייצור בירה, Pyraser Bier ביצעה פעולות לייעול ולהאצה של תהליכי האריזה שבמסגרתן הוכנסו לשימוש שני רובוטים מסוג KR150 של חברת Kuka Robotics . הרובוטים איפשרו לצמצם את שטח הרצפה המיועד לפעולות האריזה באופן ניכר, תוך שמירה על אותן עלויות תפעול. התהליך בנוי כך שרובוט לוקח 4 ארגזים ובהם בקבוקים ריקים, ממסילת השינוע, מוציא החוצה בבת אחת את כל 80 הבקבוקים ומציב אותם על פס השינוע. באותה עת, באופן סימולטני הרובוט השני לוקח 80 בקבוקים שמולאו כבר,מכניס אותם ל 4 ארגזים ריקים המועברים למקום המשלוח. כל התהליך נמשך פחות מ 10 שניות.

www.kukarobotics.com

 powered by: mipotech