הוצגו פאנלים המיועדים להרכבת מיכלים שניתן לשלוט בטמפטורה שבהם


משטח (PANEL) שניתן ליצור ממנו מיכלים מודולריים המיועדים לאחסן מוצרים שצריכים לשהות בטמפרטורה של בין 2-8 מעלות צלזיוס הוצג על ידי חברת TCP REIABLE. הפאנלים ה למעשה בקבוקים עשויים בשיטת blow-molded עם מגרעת המאפשרת לחבר אותם במגוון של צורות. את  הפאנלים ממלאים בכימיקלים בתמהיל ייחודי בכמות שניתן למדוד אותה המאפשרת לשלוט בטמפרטורה הרצויה לאחסון אופטימלי של מוצרים שונים. 

 

http://www.tcpreliable.com/phase5.html


powered by: mipotech