מספר האמריקנים המוכן לצרוך מוצרי מזון מהונדסים גנטית מצטמצם באופן משמעותי


הנכונות של צרכנים בארה"ב לצרוך מוצרי מזון מהונדסים גנטית נמצאת בתהליך ירידה משמעותי – זאת על-פי מחקר מתמשך שנערך על-ידי חוקרים באוניברסיטת קורנל שבמדינת ניו יורק. תוצאות מחקר זה תואמות מחקרים נוספים שנערכו בשנים האחרונות על-ידי גורמים אחרים. המחקר נערך בין השנים 2003 ל- 2005 ובמסגרתו רואיינו כ- 5,000 איש. 38% מהנשאלים בשנת 2005 אמרו כי מזון מהונדס גנטית מהווה 'סיכון גבוה', זאת לעומת 27% שאמרו כך בשנת 2003. אך הממצא המפתיע ביותר הוא כי נמצא קשר ישיר בין נשאלים העוקבים אחר החדשות באופן יומיומי לבין התמיכה הגבוהה שלהם במוצרי מזון מהונדס גנטי. אצל נשאלים שאינם עוקבים אחר החדשות התגלו ההתנגדויות הגבוהות ביותר. "הבעיה היא כי ביוטכנולוגיה ממותגת אצל צרכנים רבים כמשהו לא טבעי, לא בריא," אומר אחד החוקרים. ההערכות הן כי למעלה משני שליש של מוצרי המזון הנמכרים בארה"ב מכילים מרכיבים מהונדסים גנטית, והמשמעות היא כי גם אלה המתנגדים למזון כזה צורכים אותו - שכן אין הם מודעים לכך שהוא מצוי באוכל המוגש אל שולחנם.

התייחסות: אירופה עדיין אינה מוכנה לאשר יבוא של מוצרי מזון מהונדסים גנטית, למרות שעד כה לא נתגלו נזקים כלשהם הנגרמים כתוצאה מצריכתם. נדרשת פעולת חשיפה תקשורתית רחבה ברמה ממשלית כדי להציג בפני הציבור את התועלות שבהנדסה הגנטית. יחד עם זאת, החשדנות בקרב הציבור היא רבה, ולו בגלל שימוש במונחים המזוהים עם פעולות המנסות לשנות את שהטבע יצר. 

 powered by: mipotech