הוצגה מכונת הדפסה דיגיטלית מהירה למשטחים

כל הזכויות שמורות למכון האריזה והעיצוב הישראלי

מכונת ההדפסה הדיגיטלית Optimizer-HC מסוגלת להדפיס על משטחים בצורות שונות שנחתכו במערכות שטנץ במהירות של עד 60 תיבות לדקה. במכונה מחסנית הזנה בגודל של 1.20 מטר המכילה כ- 200 תיבות או משטחים אחרים שאותם ניתן למקם כקבוצה (Bulk). מערכת ואקום מושכת את החלק התחתון של כל תיבה או משטח ומעבירה אותו למערכת הזנה אופקית, ממנה מועברים המשטחים לגליל ההדפסה. מתקן ההדפסה פועל על-פי תכנות מחשב על שטח שגודלו המירבי הוא 30X81 ס"מ. מכונת ההדפסה היא מתוצרת ICONTECH.powered by: mipotech