אימרה


"בתיאוריה, רק כאשר יודעים הכל, שום דבר לא פועל. בפרקטיקה, כאשר הכל פועל, אף אחד לא יודע למה." אלברט איינשטייןpowered by: mipotech