אירלנד המשגשגת הפכה למודל חיקוי לארצות רבות


אירלנד, אשר במשך דורות נחשבה לשכונת העוני של אירופה, פיתחה תמריצים כמו מס  הכנסה לחברות בגובה 12.5%, פישוט תהליכים ביורוקרטיים והשקעות במחקר ופיתוח בהיקף של 3.4 מיליארד דולר במשך שש השנים האחרונות. כל אלה הביאו לכך כי 13 מתוך 15 החברות הגדולות בעולם לייצור תרופות השתכנו בה.

 

12.5% מס הכנסה ופישוט הליכים ביורוקרטיים הביאו לכך שרוב חברות התרופות הגדולות התמקמו באירלנד, מה שהביא לייצוא תרופות בהיקף של 32 מיליארד דולר ועליה דרמטית ברמת החיים

 

 חברות אלה מייצגות תעסוקה ל- 20,000 עובדים מקצועיים, כאחוז מכלל כוח העבודה של אירלנד, וייצוא של 32 מיליארד דולר לשנה, המהווה שליש מכלל הייצוא שלה. ההשקעות הזרות בתחום ייצור התרופות הגיעו בשש השנים האחרונות ל- 6 מיליארד דולר. אבל עובדה זו, אשר הביאה לשגשוג ללא תקדים של אירלנד, עלולה להפוך גם לבעיה: שכר העובדים הרקיע שחקים והשתווה לזה הקיים במדינות העשירות באירופה כמו גרמניה וצרפת, זאת כאשר מדינות אחרות אימצו את המודל והחלו להטות השקעות כבדות גם אליהן. כך למשל הודיעה סינגפור על מס הכנסה לחברות בגובה אפס, והונגריה מאפשרת לנכות ממס הכנסה 200% מההוצאות על מחקר ופיתוח.

התייחסות: פריחה כלכלית תהיה תמיד תלויה בהשקעות כבדות בתעשייה ובמחקר ופיתוח. השקעות כאלה יגיעו רק אם הדבר יהיה כדאי למשקיעים.

 

 powered by: mipotech