פותחה מכונת כביסה חדשנית המסירה כתמי תבלין קארי

חברת פנסוניק מפתחת עתה סדרה של מכונות כביסה העשויות להפוך לטרנד בקטגוריה זו (מרץ 2017)

חברת פנסוניק פיתחה מכונתכביסה חדשנית המסוגלת להסיר כתמים כמעט בלתי אפשריים להסרה של התבלין קארי והמיועדתלשוק המעמד הבינוני בהודו הכולל למעלה מ 100 מיליון משפחות (רק ב 10% ממשקי הביתבהודו יש מכונת כביסה). תהליך המחקר והפיתוח נמשך כשנתיים שבמהלכו ערך צוות חוקריםשל פנסוניק ביקורים בבתים בהודו תיעד  אתהאופן שבו מתבצעת כביסה לבגדים מוכתמים בקארי ושוחח עם נשים וגברים כדי להבין כיצדהם מתייחסים לבעיה זו. במעבדות היצרן נערכו ניסויים רבים, שהביאו בסופו של תהליך לייצורמכונת כביסה אשר כל מה שעל מפעיל/ת המכונה לעשות הוא ללחוץ על כפתור להסרת כתמים שלקארי. מתברר עוד כי הקונספט שעליו מבוסס התהליך הוא שילוב של טמפרטורה אופטימליתעם חומרי ניקוי מתאימים. בחודש דצמבר האחרון הודיע היצרן כי התקבלה החלטה להקים בהודומפעל למכונות הכביסה החדשות שככל הנראה יכללו גם פיתוח נוסף להסרת כתמים שומנייםהנוצרים בבגדים כתוצאה ממגע בשיער.

הגישה של פנסוניק היא שיווק במיטבו המבוסס על חיפוש וזיהוי בעיות כפי שהן נתפסות אצל קהל היעד,והקמת צוות מקצועי למחקר ופיתוח של פתרונות אפשריים.  הפריצה של פנסוניק היא ייחודית מאחר שהיא מתבצעתבתחום נעדר חדשנות אך מספק את הסחורה כל עוד הבגדים לא הוכתמו בתבלינים ורטבים מסוימיםשאינם ניתנים להסרה. מאידך, תחום ההלבשה עבר שינויים רבים בשני העשורים האחרונים שהבולטשבהם הוא האופנה המהירה והזולה החודרת היטב לשוק, כך שתוחלת החיים של בגדיםמוכתמים לא שונה בהרבה מזו של בגדים שלא הוכתמו. במידה שמחיר מכונת כביסה המסירהכתמי קארי לא יהיה שונה מהותית מזה של מכונת הכביסה הביתית יתכן שייווצר טרנדשישנה את קטגוריית מכונות הכביסה.

 powered by: mipotech