החלטת ה FDA בארה"ב לחייב קמעונאים המפעילים מכונות אוטומטיות למזון להציג נתוני קלוריות מעוררת וויכוח ציבורי שם. נושא הוויכוח – ההקצאה התקציבית לפיקוח ו

האם לא כדאי להחיל תקנה כי ניתן יהיה להגיש הצעת חוק בכנסת רק כאשר יוצג המקור התקציבי לפיקוח ואכיפה? (פברואר 2015)

בשנת 2016 תיכנס לתוקפה תקנה של ה FDA לפיה כל המכונות האוטומטיות (vending machine) לחטיפים וסוגי מזון שונים יחויבו להציג באופן ברור וקריא את מספר הקלוריות שבכל מוצר. התקנה תחול על קמעונאים המפעילים 20 מכונות ומעלה. דוברי ה FDA מצדיקים את העלות הגבוהה, 38 מיליון דולר בשנה המיועד לפיקוח ומעקב אחר מיליוני המכונות הממוקמות בכל רחבי ארה"ב, בכך שההוצאה תתקזז במשך עשרים שנה בשל הירידה הצפויה בתחלואה הנובעת מאכילת חטיפים עתירי קלוריות. ה FDA מעריך שבמהלך 20 שנה תרד התחלואה באופן משמעותי מה שמשקף חיסכון של 7.5מיליארד דולר. המתנגדים לתקנה זו טוענים כי מחקרים מראים שהצגת נתוני קלוריות במסעדות אינה משפיעה על הלקוחות ומספר הקלוריות הממוצע לסועד לא ירד מאז החלת התקנה בשנת 2008.
כדאי לשים לב כיצד מחליטים בארה"ב לתקן תקנה שעניינה הציבור הרחב. בעוד שבישראל מחוקקים חוקים ומתקינים תקנות, בלי להתייחס לעלויות הכרוכות באכיפה ובפיקוח, שם בארה"ב מקצים תקציבים כדי לוודא שהתקנות אכן ייושמו. אצלנו זה פשוט לא קיים. די להזכיר את החוק האוסר על הפעלת מפוחים ניידים לניקוי גינות ורחובות מעלים ומפסולת שאינו נשמר, או את התקנות האוסרות לרכוב על אופניים חשמליים על מדרכות, במהירות שאינה עולה על 25 קמ"ש. ונראה גם כי התקנה לפיה רכיבה על אופניים חשמליים מותרת רק לגילאי 14 ומעלה אינה נשמרת, ולו בגלל העובדה כי אופניים כאלה הפכו למתנת בר מצווה פופולארית כדאי היה לוודאי כי התנאי הבסיסי לחקיקה הוא הצגת מקור תקציבי לפיקוח ולאכיפה של החוק.


 powered by: mipotech