בקצרה


בעשרים השנים האחרונות שינו האמריקנים את הרגלי האכילה שלהם. הם מדלגים על ארוחות עיקריות, ומקבלים את הקלוריות הדרושות, והלא כל כך דרושות  בשימוש אינטנסיבי במיקרוגל- פי שתיים לעומת שנת 1985. במחקר שנערך על ידי קבוצת NPD מתברר כי 92% מהאמריקנים צורכים מזון 'מוכן לאכילה' , 32% מהם נוהגים לאכול בעת הנהיגה במכונית (בהשוואה ל 18% בשנת 1985), והם הפחיתו את הביקורים במסעדות – כאשר לפני עשרים שנים 93% מהם נהגו לסעוד את ליבם מחוץ לבית בעוד שכיום ירד מספר האוכלים במסעדות ל 80% . הנתון המעניין ביותר הוא השינוי בהתייחסותם של האמריקנים לבעלי משקל עודף. בעוד שלפני עשרים שנה הסכימו 54% עם האמירה "אנשים שאינם בעלי משקל עודף נראים מושכים יותר" הרי שעתה רק 24% מסכימים עם אמירה זו. למרות זאת, בהתאם לממצאי המחקר עלה מספר של אלה הרוצים להוריד לפחות 8 קילוגרם ממשקלם ל 61% לעומת 54% לפני עשרים שנה.powered by: mipotech