דור ה Y (גילאי 18-34) בארה"ב יצביע עבור מועמד שיעשה את העולם מקום טוב יותר לחיות בו, ומבטא בכך חיבור חזק יותר ל "אנחנו" יותר מאשר ל"אני"

גם בישראל, יש נראים סימנים לפיהם דור ה Y כאן, עומד לקבוע את סדר היום הציבורי (אוקטובר 2012)

דור ה Y (גילאי 18-34) בארה"ב יצביע עבור המועמד שיעשה את העולם מקום טוב יותר לחיות בו. זאת מתברר מתוך מחקר שנערך לאחרונה על ידי The Intelligence Group. המחקר מראה כי 73% מתכוונים להצביע עבור עולם טוב יותר, לעומת 27% שיצביעו עבור מועמד שישפר את מצבם האישי. מנכ"ל חברת המחקרים אומר כי ממצאים אלה אינם מפתיעים וכי דור ה Y הוא יותר "אנחנו" מאשר "אני". פרשנים שונים אומרים כי המניע העיקרי של דור ה Y מבוסס על הכרת הכוח שלהם בתקשורת המשורשרת באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות, וכי במונח 'אנחנו' טמונה התועלת האישית, של חיים בחברה מתוקנת יותר.  דור ה Y בארה"ב מונה כ 80 מיליון צרכנים, אך הוא הדור החשוב ביותר, מאחר שהוא מייצג את העתיד לא רק בהתייחסות שלו למועמדים לבחירות אלא גם עבור מפרסמים במגוון קטגוריות כמו מוצרי צריכה, מגורים בערים וישובים מועדפים, וסגנון חיים. אחד המאפיינים הבולטים של דור זה הוא השימוש בתקשורת אינטרנטית, ובעיקר במדיה החברתית, המייצרת מעגלי כוח חברתיים. זאת אחת הסיבות המרכזיות לכך שדור ה Y הופך לגורם המשמעותי ביותר בקביעת ערכי העתיד. גם בישראל, יש נראים סימנים לפיהם דור ה Y , עומד לקבוע את סדר היום הציבורי, זאת בניגוד לקבוצת גיל זו בדורות הקודמים, שהייתה נטולת דרכי תקשורת יעילים, והושפעה בעיקר ממדיה מסורתית, שלא הייתה יכולה וגם לא רצתה להעניק להם דריסת רגל.  


powered by: mipotech