משרד התחבורה האמריקני יבצע בדיקה שעל פי תוצאותיה יותר או ייאסר שימוש בטלפונים חכמים בטיסה מסחרית

המדיניות הנוכחית מטילה את ההחלטה על כך על חברות התעופה עצמן (אוגוסט 2012)

שר התחבורה האמריקני ריי להוד הורה על בדיקה פדראלית של ה FAA שתקבע אם צריך לאסור או להתיר הפעלה של טלפונים חכמים בעת הטיסה. המדיניות הנוכחית מטילה את ההחלטה אם לאשר שימוש בטלפונים אלה על חברות התעופה עצמן, ואילו עתה במידה שיתברר כי אכן טלפונים אלה גורמים לשיבושים בניווט המטוסים, ייאסר על כך ברמה הפדראלית, ובמידה שיתברר כי אין השימוש בטלפונים אינו מהווה סכנה, יותר השימוש בהם בעת הטיסה באופן גורף. יחד עם זאת, יימשך האיסור לבצע שיחות טלפוניות בעת הטיסה, בגלל ההפרעה למנוחתם של הנוסעים. בדיקה שנערכה על ידי היומון הנפוץ האמריקני, יו.אס.איי טודיי, הראתה כי גדל מספר הנוסעים הגולשים באמצעות הטלפונים החכמים, מחשבי טבלה, ומחשבים ניידים, גם בעת ההמראה והנחיתה, למרות האיסורים.


פרשנות העורך: אכן הגיע הזמן לרענן את האיסורים למיניהם ולבדוק אם אכן הם אמיתיים או רק מיתוסים ישנים שקשה להיפטר מהם, כמו יישור הכסא חצי שעה לפני הנחיתה, כאשר סביר להניח שעדיף כסא עם משענת ישרה רק בזמן הנחיתה עצמה, אם כי לי אישית יש ספקות אם זה ממש עושה את ההבדל במקרה של נחיתה כבדה, או גרוע מזה. יש גם מכשירים כמו נגני מוסיקה, שלכל בר דעת ברור כי אין הם יכולים להשפיע כהוא זה על מערכות האוויוניקה של המטוס, אך בכל זאת, אסור להשתמש בהם בזמן ההמראה והנחיתה.

 powered by: mipotech