מחסור ברופאים בארה"ב יצר פריחה של קליניקות הממוקמות ברשתות קמעוניות והמטפלות במחלות חורף. התוצאה - קיצור תורים אצל הרופאים המומחים

כיום פועלות בארה"ב כ1,600 קליניקות כאלה, עם צפי לכ 3,200 קליניקות בתוך ארבע שנים (אוגוסט 2012)
powered by: mipotech