שני שליש מהתאגידים בארה"ב מתכוונים להפחית תגמול משרדי הפרסום

רוב התאגידים מייצגים היקף פעילות של למעלה מ 10 מיליארד דולר (מאי 2012)

מחקר שנערך על ידי איגוד המפרסמים בארה"ב מראה כי כשני שליש מהם מתכננים לשנות את מסגרת התגמול למשרדי הפרסום המעניקים להם שירותים. כ 58 אחוז מהתאגידים שרואיינו במסגרת המחקר הם בהיקף של מעל ל 10 מיליארד דולר, ול 61 אחוז מהתאגידים תקציבי פרסום של מעל ל 100 מיליון דולר. כ 27 אחוז מהמרואיינים אמרו כי הם מתכננים להקטין את העמלות של משרד הפרסום, ואילו 24 אחוז אמרו כי ההסכמים החדשים עם משרדי הפרסום יכללו גם תגמול על בסיס הביצועים שלהם.

פרשנות העורך: הגדלת נתח השוק הפרסומי במדיה המקוונת מאפשרת לחשב בדיוק נמרץ את ההחזר על ההשקעה (ROI) בפרסום. סביר על כן שנראה בשנים הקרובות גידול משמעותי בתאגידים שיתנו את היקף התגמול למשרדי הפרסום על פי רמת הביצועים.powered by: mipotech