עלייה באחוז ההישרדות של עסקים חדשים

ניתן לייחס זאת לחשיפה הגבוהה של הציבור הרחב למידע שיווקי (מאי 2012)

בשלושה העשורים האחרונים ניכרת ירידה משמעותית במספר העסקים החדשים הנפתחים בארה"ב על ידי יזמים אשר בשנות השמונים היוו 13 אחוז מכלל המעסיקים, ואילו בשנת 2010 הגיעו ל ל 8 אחוז מכלל המעסיקים. המחקר שנערך על ידי מפקד התושבים האמריקני מראה יחד עם זאת ירידה משמעותית באחוז הכישלונות של עסקים חדשים, אשר הצטמצם בכמחצית משנת 1977 עד לשנת 2010.

פרשנות העורך: ניתן ליחס את אחוז הכישלונות הנמוך לעליה הדרמטית במידע שיווקי אליו נחשפים קהלי היעד באמצעות מגאזינים ועיתונים עסקיים, כמו גם באינטרנט. הידע הבסיסי בשיווק הוא כיום נחלתם של תלמידים בחטיבות ביניים ותיכון, המכשירים אותם לקבל החלטות מושכלות, ולהבין את רמת הסיכונים הכרוכה בפיתוח עסק חדש.powered by: mipotech