מתפתחת תת-מדיה חברתית להחלפת מידע על מוצרי מזון חדשים

כתוצאה מכך נוצרות קהילות נטוורקינג סביב מכנה משותף של מזון (ינואר 2012)

אחת התופעות החדשות כתוצאה משינויים סוציו-דמוגרפיים, על פי גורו המזון פיל למפרט, היא הקנייה הקבוצתית, המסתיימת גם באכילה קבוצתית. התשתית לתופעה זו היא העלייה במספר הצרכנים האמריקניים המנהלים עסקים עצמאיים, שהמדיה החברתית משמשת להם כפלטפורמה לקידום עסקיהם וקשריהם החברתיים. אחד מסממניה של תופעה זו הוא האפליקציות למזון מבוססות מיקום שמאפשרות לצרכנים לקיים נטוורקינג אונליין ולהחליף מידע על מוצרי מזון חדשים, במיקומים שונים. כך, על פי למפרט נוצרות קהילות שהמכנה המשותף להם, אינו הפרמטר הדמוגרפי, אלא סוגי מזון שהם חלק מטעמם המשותף.

פרשנות העורך: תופעות אלה נראות נכון להיום כבנות חלוף, והן מסוג הטרנדים לרגע, המייצרים סוג של השתייכות חברתית. זאת מאחר שכאשר נולדים ילדים והאחריות מחייבת גם שעות עבודה ארוכות יותר, וגם חלוקת תפקידים שונים לגידול הילדים בין בני הזוג, הצרכנים הנוהים אחר האופנה, חוזרים למציאות.powered by: mipotech