האסטרטגיה החדשה של ענק כימיקלים – שיפור איכות חיים גלובאלית

התאגיד ייבנה עתיד בר קיימא במסגרת מחויבות חברתית (דצמבר 2011)

ענק הכימיקלים BASF חשף את האסטרטגיה החדשה שלו לשנים הקרובות המבוססת היקף הפעולה הגלובאלית שלו. ד"ר קורט בוק, יו"ר התאגיד אמר כי החברה תתמקד בתרומה משמעותית לצרכים הרבים הצפויים כתוצאה מהגידול הרב באוכלוסייה הגלובאלית. החברה רואה בגידול האוכלוסייה 'טרנד קריטי' המייצג הזדמנויות לענף הכימיקלים כדי לבנות עתיד בר קיימא על ידי פיתוח מוצרי מזון בריאים ומזינים ועל ידי שיפור איכות החיים של בני אדם.

פרשנות העורך: המחויבות לעולם טוב יותר הופך לטרנד חברתי.powered by: mipotech