פותח עלה מלאכותי עם תכונות של עלה טבעי

האם נשפר את איכות האוויר באמצעות 'יערות' סיליקון?

פותח עלה מלאכותי בעל תכונות סולאריות שיודע להפריד מים לחנקן וחמצן, ממש כמו עלה טבעי. העלה, עשוי סיליקון המשמש כמוליך למחצה שאינו זקוק לחיווט או למעגלים מודפסים כלשהם כדי לפעול. את העלה ממקמים בתוך מיכל מים כשהוא חשוף לקרני השמש והוא מתחיל לבצע את ההפרדה לחמצן וחנקן, שניתן לאגור אותם, כל אחד לחוד, ולהשתמש בהם כדי לייצר אנרגיה, באמצעות תאי דלק.

פרשנות העורך: עוד פריצת דרך בתהליך הפיתוח של אנרגיה אלטרנטיבית לדלק עשוי מנפט. האם בקרוב נראה 'יערות' סיליקון שישפרו את איכות האוויר?powered by: mipotech