ירידה בקצב הגידול של מזון אורגאני

צרכנים מעדיפים חיסכון כספי על פני אידיאולוגיה (אוגוסט 2011)

סקר שהתפרסם בימים אלה מראה כי היקף המכירות של מזון אורגאני בארה"ב הגיע ל 28.6 מיליארד דולר, אך קצב הגידול של קטגוריה זו יורד בהדרגה. בשנת 2000 היה קצב הגידול 21 אחוז, 18.5 אחוז בשנת 2005, ואילו בשנת 2010 היה קצב הגידול 7.7 אחוז. יחד עם זאת, בשנת 2000 היה משקלו של המזון האורגאני בכלל מכירות המזון בארה"ב 1.2 אחוז, ואילו בשנת 2010 הוא הגיע ל 4 אחוז. הגידול העיקרי היה בתחום של ירקות ופירות המייצגים 39.7 אחוז מהמזון האורגאני, ו 12 אחוז מהיקף המכירות של ירקות ופירות שם.

פרשנות העורך: המזון האורגאני גדל בהתמדה, אך עדיין ניתן להגדיר אותו כנישה קטנה למדי, אך לא שולית. סביר להניח כי קצב הגידול יקטן עוד יותר, בשל המיתון המתפשט במדינות המערב, וההתנהגות הצרכנית החדשה, המעדיפה מחיר על פני אידיאולוגיה.powered by: mipotech