אמהות לנערות מאמצות את האופנה של בנותיהן

הבנות אינן רואות זאת בעין יפה

מחקר חדש מראה כי אמהות מושפעות מהאופנה של בנותיהן, בעוד שהבנות אינן רואות באמהות שלהן מודל לחיקוי אופנתי. הממצאים מראים לבנות עשרה יש יותר השפעה על הוריהם בתחומים רבים. המחקר נערך באוניברסיטת טמפל שבארה"ב. במסגרת המחקר רואיינו 343 זוגות של אמהות ובנות שציינו את כל פרטי הלבוש והקוסמטיקה שקנו. הגיל הממוצע של האמהות שרואיינו הוא 44 ושל הבנות 16.

פרשנות העורך: מחקרים קודמים מראים כי אופנת לבוש של בני ובנות עשרה היא מקור לחיקוי על ידי דור ההורים ולעתים גם הסבתות והסבים. יחד עם זאת מראים המחקרים כי כאשר אופנת הצעירים חודרת לרמה מסוימת בקרב דור המבוגרים, מחפשים הצעירים אופנה חדשה שתבדל אותם מדור המבוגרים. זוהי תופעה חדשה יחסית, והיא מיוחסת להתנהגות לטרנד המאפיין את הדור הנוכחי, לפיו השאיפה להיות צעיר היא חסרת גבולות גיל, אך בעיני צעירים היא נתפשת לעתים כפתטית.powered by: mipotech