קיצוץ אפשרי של סובסידיות לאנרגיה חלופית (סולארית ואחרות) בארה"ב

המדובר בתקציב שנתי של 35 מיליארד דולר (יולי 2011)


בית הנבחרים האמריקני, שהוא בשליטת המפלגה הרפובליקנית מתמקד עתה בקיצוץ הוצאות, וביניהם גם הסובסידיות הניתנות לעסקים ובתי אב המשתמשים במתקנים של אנרגיה סולארית. תכנית הסובסידיות אשר חלק עומד להסתיים בתחילת אוקטובר הקרוב העמידה לרשות הציבור תקציב של 35 מיליארד דולר כהלוואות ומענקים לאנרגיה אלטרנטיבית כמו סולארית, טורבינות רוח, גיאותרמית ואנרגיות אחרות המוגדרות כנקיות. הפרויקטים שהושקו בעקבות תקציב זה יצרו יותר מ 68,000 מקומות עבודה חדשים. מומחים אומרים כי מגמת האנרגיה האלטרנטיבית לא תגווע כתוצאה מכך, אבל ללא ספק, ההתרחבות שלה מוטלת בספק.

פרשנות העורך: האנרגיה האלטרנטיבית עדיין יקרה יותר מאשר האנרגיה המופקת ממוצרי נפט וגרעין. לאיש אין ספק כי חלה התקדמות משמעותית בתחום זה, כאשר במקומות שונים בעולם, השימוש בה מהווה כ 10 אחוז מהיקף השימוש באנרגיה המסורתית. יחד עם זאת, הגירעון העמוק שארה"ב נתונה בה מהווה איום על עוצמתה וחוסנה, ויש להניח שנראה קיצוצים בתקציבים נוספים 'שאפשר לחיות בלעדיהם'. מהלך כזה עלול לפגוע בתדמית הממשל כעומד מאחורי המגמה הירוקה.powered by: mipotech