מחקר: נשים בגילאי 40-59 אופטימיות יותר מתמיד

נשים בגילאי 20-29 זקוקות לתמיכה רגשית

מחקר מראה כי נשים בגילאי 40-59 הקרוי גיל ה 'סנדביץ'  (בין ילדים להורים) מאמינות עתה יותר בעצמן, והן אופטימיות באשר ליכולתן להגיע להישגים אישיים משמעותיים. המחקר שנערך על ידי חברת Hall & Partners  בקרב 2,500 נשים בגילאי 20-59, הראה עוד כי נשים בגילאים 20-29 הן פחות אופטימיות מה שבא לידי ביטוי בחיפוש מידע רפואי ותמיכה רגשית באתרים שונים באינטרנט. סיכומי המחקר מעלים מספר תובנות – רוב רובן של הנשים בגילאי 40-59 – העיקרית שבהן היא כי מפרסמים חיים בתובנות של העבר ואינם מודעים לתהליכים שהתרחשו בשנים האחרונות. המחקר קובע עוד, כי זו הפעם הראשונה שנשים בגילאי 40-59 מודעות היטב ליכולות שלהן.

פרשנות העורך: מאחר שמחקר זה מעלה תובנות בלתי צפויות, כדאי לעקוב אחר מחקרים נוספים, שיאשרו או יסתרו את תוצאותיו. יחד עם זאת, קשה שלא להתייחס לקשיים המנטאליים שעוברות נשים בגילאי 20-29, ונדרשים מחקרי עומק נוספים כדי להבין את הסיבות לכך, שיעמידו לרשות מפרסמים מידע יקר מפז.powered by: mipotech